/Files/images/Виховна робота в школі.gif

Тема виховної роботи у Новобаварському районі у 2018/2019 навчальному році:

«Національно – патріотичне виховання як складова частина сталого розвитку особистості»

Тема виховної роботи у навчальному закладі у

2018/ 2019 навчальному році:

“Формування основ духовно-морального, соціального і фізичного розвитку особистості учня та його соціально-комунікативних компетенцій на підставі успадкування національних та загальнолюдських цінностей”.
Змістовою основою шкільної політики у сфері виховання є програма «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (затверджена наказом МОН України №1133 від 17.12 2007)
Метою виховання є становлення морально – духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.
Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання і критерієм ефективності виховного процесу.


Завданнями виховної роботи школи

у 2018/2019 н.р. :

· набуття учнями школи соціального досвіду, формування в них позиції бути гідним прийняти естафету людської духовності;
· успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, залучення молоді до національної і світової культури;
· формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.
Кiлькiсть переглядiв: 298