Курс "Українські землі у другій половині XVII – на початку XVIII ст." Історія 8 клас

Заняття 1.Україна в роки правління гетьмана І. Виговського. Початок Руїни.

Мета: дати оцінку правління гетьмана І. Виговського; пояснити причини і наслідки україно-московської війни 1658 – 1659 рр.; з’ясувати причини громадської війни, що спалахнула в Україні й призвела до її розколу на Правобережну і Лівобережну Гетьманщину; виховувати почуття патріотизму, інтересу і поваги до історичного минулого України. Основні поняття й терміни: Гадяцький договір; україно-московська війна; громадська війна, Руїна. Основні дати: 1658 р. – Гадяцька угода; 1658 – 1659 рр. – україно-московська війна; 8 – 9 липня 1659 р – Конотопська битва.
Питання, які розглядаються на цьому занятті: 1. Обрання гетьманом Івана Виговського. 2. Внутрішня і зовнішня політика Івана Виговського. Гадяцький договір. 3. Україно-московська війна 1658 – 1659 рр. Конотопська битва.


Заняття 2. : Розкол козацької України. Андрусівське перемир’я.

Мета: з’ясувати причини громадянської війни,що спалахнула в Україні і призвели до її розколу на Правобережну і Лівобережну Гетьманщину; дати оцінку Андрусівському перемирю; формувати уміння аналізувати, узагальнювати та критично оцінювати історичні процеси; виховувати в учнів почуття патріотизму та громадянської свідомості. Основні поняття й терміни: громадянська війна, Руїна, Правобережна Гетьманщина, Лівобережна Гетьманщина, Андрусівське перемир’я. Основні дати: 1659 р. – укладання україно-московських Переяславських статей; 1660 р. – укладення україно-польського Слободищенського трактату; 1663 р. – поділ Української держави на Правобережну і Лівобережну; жовтень 1663 р – березень 1664 р. – похід польсько-татарсько-українського війська на Лівобережжя на чолі короля Яна Казимира; 1664 – 1665 рр. – антипольське й анти гетьманське повстання на правобережжі; 1665 р. – укладення Московських статей; 30 січня 1667 р. – укладення Андрусівського перемир’я між Московською державою і Річчю Посполитою.
Питання, які будуть розглядатися на цьому занятті: 1. Гетьманство Ю. Хмельницького. Поділ українських земель на Лівобережну і Правобережну Україну. 2. Спроба П. Тетері об’єднати Правобережну і Лівобережну Гетьманщину. 3. Посилення впливу московського на українську державну політику. Андрусівське перемир’я 1667 р.


Заняття 3. Правобережна та Лівобережна Гетьманщини в 60 – 70-х рр. ХVІІ ст.

Мета: розповісти про гетьманство П. Дорошенка і його спроби об’єднати під гетьманською булавою всі українські землі; охарактеризувати втручання у внутрішні справи України сусідніх держав; дати оцінку запеклій боротьбі за Правобережжям між сторонами конфлікту, яка завершилася його повним руйнуванням; удосконалювати набуті вміння і навички; виховувати повагу до державних традицій українського народу. Основні поняття й терміни: протекторат; сердюки. Основні дати: 1665 - 1676 рр. – гетьманство П. Дорошенка; 1669 р. – укладання україно-московських Глухівських статей; 1672 р. – укладання україно-московських Батуринських статей; 1672 р. – укладання польсько-турецького Бучацького миру.
Питання, які будуть розлядатися на цьому занятті: 1. Гетьман П. Дорошенко, возз’єднання України. 2. Міжусобна боротьба. Прийняття турецького протекторату (1668 – 1669 рр.) 3. Змова проти Д. Многогрішного. Конотопські статті 1672 р. 4. Боротьба за Правобережжя.


Заняття 4. Правобережна та Лівобережна Гетьманщини в 70 – 80-х рр. ХVІІ ст. Завершення періоду Руїни.

Мета: охарактеризувати останній етап боротьби сусідніх держав за землі козацької України; дати оцінку цим подіям; визначити роль козацької еліти у цих подіях; удосконалити навички давати оцінку історичним явищам; виховувати патріотичні почуття, повагу до історичного минулого свого народу. Основні поняття й терміни: ”Великий згін”; Чигиринські походи. Основні дати: 1672 – 1687 рр. – гетьманство І. Самойловича; 17 березня 1674 р. – проголошення Самойловича на Старшинській раді в Переяславі за пропозицією Ромодановського гетьманом ” обох сторін Дніпра”; 1677 – 1681 рр. – правління Юрія Хмельницького – ” князя Сарматії та України, володаря Війська Запорозького ”; 1677 р. – Перший Чигиринський похід турецько-татарського війська; 1678 р. – Другий Чигиринський похід турецько-татарського війська; 1678 – 1679 рр. – ”Великий згін”; 13 січня 1681 р. – підписання Бахчисарайського миру.
Питання, які будуть розлядатися на цьому занятті: 1. Гетьманство І. Самойловича (1672 - 1687 рр.). 2. Повернення до влади Ю. Хмельницкого. Чигиринські походи турецької армії (1677 - 1678 рр.). Бахчисарайський мир 1681 р.


Заняття 5. Запорозька Січ у другій половині ХVІІ ст. Кошовий отаман Іван Сірко.

Мета: з’ясувати особливості розвитку Січі у складі Гетьманщини; схарактеризувати роль Запорозької січі у воєнно-політичних подіях другої половини XVII ст.; розповідати про кошового отамана І. Сірка; визначати устрій і риси господарського розвитку січі; удосконалювати вміння і навички самостійної роботи; виховувати у школярів навички позитивного розв’язання суперечливих питань.
Основні поняття й терміни: Чортомлицька Січ. Основні дати: 1652 р. – заснування Чортомлицької січі; 1663 р. – обрання вперше І. Сірка кошовим отаманом.
Питання, які будуть розглядатися на цьому занятті: 1. Роль Запорозької Січі у воєнно-політичних подіях другої половини ХVІІ ст. 2. Устрій Запорозьколї Січі. 3. Кошовий отаман Іван Сірко. 4. Господарський розвиток Запорожжя.


Заняття 6. Господарське життя та політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України.

Мета: визначати адміністративно-територіальний устрій Лівобережної України і Слобожанщини; характеризувати господарський розвиток і розвиток землеволодіння на цих землях; розповідати про підпорядкування Української Православної церкви Московському патріархату; продовжити формування навичок критичного мислення учнів; виховувати учнів у дусі поваг до історичної боротьби і здобутків українського народу. Основні поняття й терміни: Слобожанщина (Слобідська Україна); займанщина. Основні дати: 50-ті рр. ХVІІ ст.. – утворення слобідських полків; 1686 р. – підпорядкування київської митрополії Московському патріархату.
Питання, які будуть розглядатися на цьому уроці: 1. Адміністративно-територіальний устрій Лівобережної Гетьманщини. 2. Органи влади. 3. Соціальнй устрій.


Заняття 7. Господарське життя та політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України.

Мета: визначати адміністративно-територіальний устрій Лівобережної України і Слобожанщини; характеризувати господарський розвиток і розвиток землеволодіння на цих землях; розповідати про підпорядкування Української Православної церкви Московському патріархату; продовжити формування навичок критичного мислення учнів; виховувати учнів у дусі поваг до історичної боротьби і здобутків українського народу. Основні поняття й терміни: Слобожанщина (Слобідська Україна); займанщина. Основні дати: 50-ті рр. ХVІІ ст. – утворення слобідських полків; 1686 р. – підпорядкування київської митрополії Московському патріархату.
Питання, які будуть розглядатися на цьому занятті: 1. Система землеволодіння. Господарський розвиток. 2. Виникнення та розвиток Слобідської України. 3. Підпорядкування Української православної церкви Московському патріарху.


Заняття 8. Урок узагальнення за темою: ”Українські землі в 60 – 80-ті рр. ХVІІ ст.”.

Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення учнями подій минулого своєї Батьківщини і формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань; здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми: удосконалював ати набуті вміння й навички; виховувати шанобливе ставлення до минулого нашої Батьківщини.


Кiлькiсть переглядiв: 71