СТАТУТ
Дитячої організації "Майбуття"
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №54
Харківської міської ради
Харківської області

І.Загальні положення

 1. Учнівське самоврядування І-ІІІ ступенів регламентує свою діяльність на підставі номативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декладації про права дитини. Законів України "Про освіту", "Про громадські організації", Статут школи.
 2. Учнівські самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими обєднаннями на принципах взаємоповаги та незалежності; співпрацює з педагогами та батьками.

ІІ.Мета та завдання шкільного органу самоврядування

 1. Різносторонно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України.
 2. Забезпечувати та захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.
 3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих правил шкільного життя, оволодіти наукою управління.
 4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.
 5. Прагнути й балансу інтересів між учнями і дорослими.

ІІІ.Органи управління учнівського самоврядування

Права та обов'язки

 1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яку скликають раз на рік.
 2. Керівні функції учнівського самоврядування виконує сесія учнівської ради, яку скликають щомісяця в класних колективах (учнівські збори), в мікрогрупах (засідання центрів, малих ініціативних груп, відділів).
 3. Виконавчим органом самоврядування є учнівські центри, які обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.
 4. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.
 5. Головою ради учнівського колективу може бути учень 7-11 класів, якого обирають відкритим голосуванням члени учнівської ради.
 6. Старосту класного колективу (організатору класу) обирають загальні класні збори з числа учнів-лідерів класу. З їх числа формується староста.
 7. Форми діяльності центрів, клубів, учнівських обє'нань, малих ініціативних груп визначають на засіданнях: ради та її сесіях.

Учнівський парламент

 • координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;
 • контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;
 • контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;
 • ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи в межах своєї компетентності;
 • вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань і навчання та виховання;
 • організовує й контролює чергування в школі;
 • веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі;
 • здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров'я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового образу життя;
 • організовує роботу центрів, малих ініціативних груп, учнівських об'єднань за інтересами, постів, штабів тощо;
 • співпраця зі старостатом.

Старостах

 • звітує про результати навчально-виховної роботи на класних зборах, засідання старостату та учнівської ради школи;
 • є безпосереднім зв'язковим між учнівською радою, колективом класу та класним керівником (доводить до їх відома плани, завдання, рішення учнівської ради, уентрів самоврядування).

1. Сектор навчання

 • здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;
 • організовує консультаційну допомогу з предметів;
 • бере участь в організації та проведені предметних тижнів, місячників, олімпіад. конкурсів;
 • контролює воконання домашніх завдань, ведення щоденників;
 • веде боротьбу з пропусками занять.

2. Сектор правових питань

 • здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з малозабезпечених родин, сиротам, напівсиротам;
 • забезпечує захист прав та інтересів учнів;
 • здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні, за бережливим ставленням до хліба;
 • проводить роботу серед учнів щодо профілактики шкідливих звичок;
 • контролює дотримання учнями Статуту школи, правил для учнів;
 • пропагандує умови страхування серед школярів;
 • піклується про молодших школярів;
 • виконує плани реалізації заходів щодо забезпечення виконання національної програми "Діти України"

3. Сектор праці

 • здійснює профорієнтаційну роботу в школі, виховує інтереси та поваги до майбутньої професії;
 • виховує готовність жити й діяти за принципами гуманізму, милосердя людяності;
 • організовує проведення трудових операцій, десентів.

4. Сектор творчого розвитку

 • організовує естетичне виховання учнів;
 • пропагандує здоровий спосіб життя;
 • організовує змістовний відпочинок учнів у позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, дискотек, днів відкритих дверей, спортивно-оздоровчих заходів, зістрічей за "круглим столом", оглядів-конкурсів, фестивалів, концертів, виготовлення атрибутів для оформлення залів;
 • розвиває творчі здібності школярів шляхом залучення до роботи в гуртках, секціях, учнівських об'єднаннях, творчих групах за інтересами;
 • залучає дітей да народної творчості, національної культури;
 • здійснює заходи військово-патріотичного спрямування

5. Сектор зв'язків із громадськістю

 • зебезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування;
 • розвиває творчу співпрацю вчителів та учнів, створює добрі взаємини школи, дітей і батьків, налагоджує тісні стосунки з шефськими закладами. установами та організаціями;
 • розвиває у дітей вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільних газет;
 • сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи;
 • виховує свідоме й відповідальне ставлення до своїх обов'язків та прав, навички організаторської роботи в класних колективах.

6. Сектор пропаганди здорового способу життя
(робота центру "Планета здоров'я")

 • забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей, дбає про охорону та зміцнення його здоров'я;
 • пропагандує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми);
 • залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-масової роботи;
 • організовує роботу спортивних секцій, груп здоров'я;
 • проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;
 • організовує роботу школи ЮІД;
 • організовує роботу школи ДЮП

Кiлькiсть переглядiв: 67