Особливості роботи з обдарованими учнями

Завдання школи - підтримувати учня і розвинути його здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності було реалізовано. Виявлення обдарованих дітей повинно починатися вже в початковій школі на основі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мовлення, пам'яті, логічного мислення.

/Files/images/obdarovan_dti/19.jpg


Якими є обдаровані діти?

 • Мають вищі порявняно з більшістю учнів інтелектуальні здібності, потяг до навчання, творчі можливості;
 • Мають активну пізнавальну потребу, що домінує;
 • Відчувають радість від здобуття знань, розумової праці.
/Files/images/obdarovan_dti/63364199_1283106791_01.png

Які категорії обдарованих дітей можна визначити умовно?

 • Діти з назвичайно високим загальним рівнем розумового розвитку (такі діти найчастіше зустрічаються в дошкіному й молодшому шкільному віці);
 • Діти з ознаками спеціальної розумової обдарованості - у певній галузі науки (підлітковий вік);
 • Учні, які не досягають через якість причини успіхів у навчанні, але мають яскраву пізнавальну активність, оригінальність психічного складу, неабиякі розумові резерви (частіше зустрічаються в старшому шкільному віці).

У навчальній діяльності робота з обдарованими дітьми ґрунтується на диференційованому підході, що сприяє розширенню й поглибленню освітнього простору предмета.

/Files/images/obdarovan_dti/848.jpg

Мета роботи з обдарованими дітьми

 • Виявлення таких дітей.
 • Створення умов для їх оптимального розвитку.

/Files/images/obdarovan_dti/596507795077.gif

Завдання роботи з обдарованими дітьми

 • Розвиток цілісної картинки світу в уявлення дитини;
 • Розвиток творчого критичного й абстрактно-логічного мислення, здатностей розв'язувати проблеми;
 • Розвиток здатності самостійно навчатися та здійсеювати долсідницьку роботу;
 • Розвиток здатностей до самопізнання й саморозуміння, формування позитивної "Я - концепції"./Files/images/obdarovan_dti/d182d180d183d0b411.png

За якими принципами будується робота з обдарованими дітьми?

 • Орієнтація на змагання, актуалізація лідерських можливостей учнів.
 • Орієнтація на потреби дитини.
 • Максимальне розширення кола інтересів.
 • Домінування розвивальних можливостей над інформаційною насиченістю.
 • Ускладнення змісту навчальної діяльності.
/Files/images/obdarovan_dti/1691ada10140.jpg

Яким повинен бути вчитель у роботі з обдарованими дітьми?

 • Талановитим, здатним до експерементальної й творчої дфяльності.
 • Професійно грамотним.
 • Інтелегентним, моральним і ерудованим.
 • Володіти сучасними педагогічними технологіями.
 • Мати позитивну "Я - концепцію", бути цілеспрямованим, наполегливим, емоційно стабільним.
 • Умілим організатором навчально-виховного процесу, психологом.

/Files/images/obdarovan_dti/fa853715c7e5t.jpg

Що повинен уміти вчитель для роботи з обдарованими дітьми?

 • Збагачувати навчальні програми, тобто оновлювати й розширювати зміст навчання.
 • Працювати диферційовано, здійснювати індивідуальний підхід і консультувати учнів.
 • Стимувювати пізнавальні здібності учнів.
 • Приймати зважені психолого-педагогічні рішення.
 • Аналізувати навчально-виховну Діяльність - свою та класу.
 • Добирати й готувати матеріали для колективних творчих справ.


Кiлькiсть переглядiв: 9