/Files/images/1191269251_c4133.jpg

Особливості роботи з обдарованими учнями

Завдання школи - підтримувати учня і розвинути його здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності було реалізовано. Виявлення обдарованих дітей повинно починатися вже в початковій школі на основі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мовлення, пам'яті, логічного мислення.
Якими є обдаровані діти?

· Мають вищі порявняно з більшістю учнів інтелектуальні здібності, потяг до навчання, творчі можливості;

· Мають активну пізнавальну потребу, що домінує;

· Відчувають радість від здобуття знань, розумової праці.

Які категорії обдарованих дітей можна визначити умовно?

· Діти з назвичайно високим загальним рівнем розумового розвитку (такі діти найчастіше зустрічаються в дошкіному й молодшому шкільному віці);

· Діти з ознаками спеціальної розумової обдарованості - у певній галузі науки (підлітковий вік);

· Учні, які не досягають через якість причини успіхів у навчанні, але мають яскраву пізнавальну активність, оригінальність психічного складу, неабиякі розумові резерви (частіше зустрічаються в старшому шкільному віці).


У навчальній діяльності робота з обдарованими дітьми ґрунтується на диференційованому підході, що сприяє розширенню й поглибленню освітнього простору предмета.Мета роботи з обдарованими дітьми

· Виявлення таких дітей.

· Створення умов для їх оптимального розвитку.


Завдання роботи з обдарованими дітьми

· Розвиток цілісної картинки світу в уявлення дитини;

· Розвиток творчого критичного й абстрактно-логічного мислення, здатностей розв'язувати проблеми;

· Розвиток здатності самостійно навчатися та здійсеювати долсідницьку роботу;

· Розвиток здатностей до самопізнання й саморозуміння, формування позитивної "Я - концепції".
За якими принципами будується робота з обдарованими дітьми?

· Орієнтація на змагання, актуалізація лідерських можливостей учнів.

· Орієнтація на потреби дитини.

· Максимальне розширення кола інтересів.

· Домінування розвивальних можливостей над інформаційною насиченістю.

· Ускладнення змісту навчальної діяльності.

Яким повинен бути вчитель у роботі з обдарованими дітьми?

· Талановитим, здатним до експерементальної й творчої дфяльності.

· Професійно грамотним.

· Інтелегентним, моральним і ерудованим.

· Володіти сучасними педагогічними технологіями.

· Мати позитивну "Я - концепцію", бути цілеспрямованим, наполегливим, емоційно стабільним.

· Умілим організатором навчально-виховного процесу, психологом.
Що повинен уміти вчитель для роботи з обдарованими дітьми?

· Збагачувати навчальні програми, тобто оновлювати й розширювати зміст навчання.

· Працювати диферційовано, здійснювати індивідуальний підхід і консультувати учнів.

· Стимувювати пізнавальні здібності учнів.

· Приймати зважені психолого-педагогічні рішення.

· Аналізувати навчально-виховну Діяльність - свою та класу.

· Добирати й готувати матеріали для колективних творчих справ.Кiлькiсть переглядiв: 57